Adlerschießen 2019

Adler Vollständig
Linker Flügel an Holger
Rechter Flügel - Holger
Reichsapflel an Ulf
Übergabe Erster Flügel
Zepter an Christian
Linke Kralle - an Hubert
Rechte Kralle an Klaus
Krone an unseren König
Kopf an Micha
Bauch an Heike
Schwanz an Maik